اجاره سوئیت مبله

در حال بارگذاری اطلاعات

اجاره سوئیت مبله
سوئیت مبله با کلیه امکانات رفاهی
در بهترین نقاط شهر شیراز
24 ساعت شبانه روز
پاسخگوی مهمانان عزیز هستیم
با ما در تماس باشید
9698 254 0901

آرامگاه حافظ شیرازی

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>به دنبال</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> <strong><a title="سوئیت مبله در شیراز" href="Https://shirazrent.com " data-mce-href="Https://shirazrent.com ">سوئیت مبله در شیراز</a></strong> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">می گردید؟ با شیراز رنت تماس بگیرید مشاوران ما آماده ارایه بهترین ها به شما می باشند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">تاریخچه </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">شصت و پنج سال پس از وفات<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>این شاعر گرانقدر هیچ بنای یادبودی برای او ساخته نشده بود تا آنکه یکی از وزیران حاکم وقت به نام محمد یغمایی<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>برای اولین بار بنایی گنبد مانند را بر فراز مقبره و حوضی را در مقابل آن ساخت. </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">در دوره صفوی مرمتهایی صورت گرفت..سیصد و پنجاه سال پس از وفات حافظ به دستور نادر شاه افشار مرمت های دیگری صورت گرفت..در دوران زندیه کریم خان زند<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>در جلوی مقبره حافظ به سبک بناهای زمان خود بارگاهی<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>و باغی در مقابلش ساخت و سنگی از جنس مرمر بر روی مقبره گذاشت.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">تا زمان قاجاریه مرمتی صورت نگرفت تا آنکه در سال1235 شمسی میرزا تهماسب و در سال1257 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">فرمانروای فارس، کوشکی چوبی پیرامون مقبره حافظ ساخت. در سال<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span></span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">۱۲۷۸ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">شخصی به نام ملا شاه جهان زرتشتی بخاطر علاقه اش به این شاعر تفالی به دیوان وی می زند و تصمیم میگرد </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">بارگاه حافظ را مرمت کند و بر فراز آرامگاهش،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9" title="کوشک" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9"><span lang="AR-SA" dir="RTL">کوشکی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">دیگر بنا کرد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> اما این بنا به فرمان یكی از سید های متظاهر وقت، به جرم آنكه یک<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>زرتشتی نباید برای حافظ بنایی<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>بسازد، خراب شد . </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">در سال 1280 خورشیدی </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">شاهزاده ملک منصور</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">حاکم فارس</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9" title="کوشک" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9"><span lang="AR-SA" dir="RTL">کوشکی</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">آهنین گرداگرد آرامگاه حافظ ساخت و کتیبه‌ای بر آن نصب نمود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">قبل از احداث بنای کنونی برای آرامگاه حافظ ، مقبرۀ حافظ در یک قبرستان عمومی واقع بود و به همت علی اصغر حکمت</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">این </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>مجموعه توسط آندره گدار طراحی و پیشنهاد شد ودر سال 1315 ساخته شد. در طرح بنای حافظیه از نمادهای شیوۀ اصفهانی الهام گرفته شده است با احداث این بنا <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>معماری ایران <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>وارد جایگاه مهمی در معماری معاصر ایرانی شد <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>تا جایی که در ذهن مخاطبان با </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">آوردن نام </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>حافظیه <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>طرح <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>آرامگاه وی <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>نقش میگیرد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">در سال 1386 <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>تعمیراتی جدی در قسمت های مخروبه ساختمان های اطراف و اتصال باغ های اطراف به مجموعه و تمیزکردن سطح مسی روی گنبد،انجام شد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">موقیعیت مکانی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">در شمال شهر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2" title="شیراز" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2"><span lang="AR-SA" dir="RTL">شیراز</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">و در جنوب</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86" title="دروازه قرآن" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86"><span lang="AR-SA" dir="RTL">دروازه قرآن</span></a></span><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>نزدیک به چهار راه ادبیات</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">آثار دیدنی نزدیک به این مجموعه شامل باغ جهان نما..دروازه قرآن..هفت تنان.. خواجوی کرمانی<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>میباشد.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">رستوران معروف 7خوان نیز به آنجا نزدیک است.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">توصیف</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>این محوطه به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشود </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">محوطه ای که در جنوب مجموعه حافظیه قرار دارد، به عنوان ورودی حافظیه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">محسوب می شود و برای رسیدن به آرامگاه حافظ باید از آن گذر کرد. دو نارنجستان بزرگ در شرق و غرب وجود حیاط دارد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">محوطه شمالی فضایی است وسیع <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>که در گذشته قبرستان عمومی بوده <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>است و آرامگاه حافظ در آنجا قرار گرفته است. در شرق و غرب ضلع جنوبی این محوطه، دو حوض بزرگ<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>قرار دارد و در کنار آنها دو باغچه با درختان نارنج وجود دارد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>آرامگاه<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>از هشت ستون سنگی تشکیل شده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">.</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> <span lang="AR-SA">تکرار عدد8، علاوه بر اشاره به بهشت، یادآور قرنی است که حافظ در آن می زیسته عدد هشت یک استثناء مهم در بین اعداد به کار رفته در بناهای <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>ایرانی است</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">.</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"> <span lang="AR-SA">رنگ خاص گنبد بخاطر ترکیب مس با اکسیژن به این صورت تبدیل شده است.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: 20.4pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">این مجموعه تمامی ویژگی های باغ های<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>ایرانی را<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>در کنارنماد های عرفانی توام با آرامش و هیجان به شما نشان میدهد..سرو های کهنسال و عطر بهار نارنج در کنار حوض های پر از آب و گلهای همیشه بهار همگی جلوه ایی به یاد ماندنی<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>از شیراز برایتان میسازد. </span></span></p>

راهنمای گردشگری در شیراز


از واحدهای زیر انتخاب نمایید


 • یک خواب
 • یک تخت دو نفره
 • چند دست رختخواب اضافی
 • ایرانی و فرنگی
 • پارکینگ و آسانسور
 • اپن آشپزخانه به عنوان نهار خوری
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز ، ستارخان ، کوی دنا ، دسترسی به خیابان ستارخان ، زرگری ، عفیف آباد ، زرهی و پاسداران ، میدان مطهری و بولوار چمران و... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 4 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 6 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافه
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری چهار نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ...