اجاره سوئیت مبله

در حال بارگذاری اطلاعات

اجاره سوئیت مبله
سوئیت مبله با کلیه امکانات رفاهی
در بهترین نقاط شهر شیراز
24 ساعت شبانه روز
پاسخگوی مهمانان عزیز هستیم
با ما در تماس باشید
9698 254 0901

باغ دلگشای شیراز

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">به دنبال</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><a href="https://shirazrent.com/" title="سوئیت مبله در شیراز" data-mce-href="Https://shirazrent.com " style="box-sizing: border-box; outline: none; cursor: pointer; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing: 0px;" data-mce-style="box-sizing: border-box; outline: none; cursor: pointer; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing: 0px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">سوئیت مبله در شیراز</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;" data-mce-style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">هستید؟ شیراز رنت</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;" data-mce-style="box-sizing: border-box; outline: none; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">  </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;" data-mce-style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;">ارایه دهنده بهترین ها به شما میباشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">تاریخچه</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">در زمینی به وسعت شش هکتار در شهر زیبای شیراز یکی از کهن ترین باغ های ایران وجود دارد باغ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">دلگشا</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">" </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">قدمت این باغ را به خاطر باز مانده دژی از زمان ساسانی بر روی تپه مقابل آن <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>کارشناسان به زمان ساسانی نسبت می دهند.این باغ در دوره های صفویه..تیموری..افشاریه..زندیه..قاجاریه فراز و نشیبهای زیادی به خود دیده است و بارها به مخروبه ایی تبدیل شده و دوباره مرمت شده است تا به شکل امروزی خود رسیده است</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">. آخرین وارث باغ، دختر قوام الملک، خانم خورشید کلاه قوامی، معروف به لقاء‌الدوله بود که با خانواده‌اش در آن زندگی می ‌کرد در اوایل <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>دهه 50 خورشیدی شهرداری شیراز</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">باغ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">را از این خانواده خرید و از سال 56 تعميرات ساختمان مركزی‌را</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">آغاز کرد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">موقعیت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 6.0pt 0in 6.0pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">شمال شرق شیراز <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>سعدیه جنوبی در نزدیکی <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>آرامگاه سعدی انتهای خیابان بوستان.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">مکانهای گردشگری نزدیک به این باغ زیبا ..</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> آرامگاه سعدی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">با چند قدم پیاده روی.. شاهچراغ.. موزه هفت‌تنان.. حافظیه.. دروازه قرآن و آرامگاه خواجوی کرمانی..</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">معماری</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>این عمارت </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">نخستین کلاه فرنگی در ایران میباشد <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>و در دوره زندیه به </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>شیوه‌ی معماری کاخ‌های ساسانی بیشاپور ساخته شده</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> ساخته شداست.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> 3 طبقه‌ و 2 درب ورودی در دو طرف ساختمان دارد و</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">شامل یک تالار بزرگ به همراه چهار شاه‌نشین است</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">.آینه کاری و گچ بری های زیبا و نقاشی بر سقف و دیوارخودنمایی میکند .در مقابل ساختمان یک حوض سنگی بزرگ نیز وجود دارد.امروزه این بنا به موزه ی از رادیو و سکه های قدیمی </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">لباس، تابلو فرش، ظروف، تمبر، کبریت، دوچرخه‌های قدیمی و نقشه‌های ایران متعلق به دوره‌های مختلف تاریخ،</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> <span lang="AR-SA">تبدیل شده است .</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">گیاهان</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">باغ دلگشا با بهارنارنج ‌هایش شهرتی خاص دارد؛ حدود سه هزار درخت نارنج در این باغ وجود دارد که در فصل بهار عطرشان تمامی خیابان های اطراف را پر میکند. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">دور تا دور باغ دلگشا نرده کشی‌ است</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> در شمال باغ، باغچه کوچکی است که به علت احداث خیابان‌هایی در اطراف باغ، از ضلع شمالی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">جدا شده است که این باغچه به نام باغ طاووس خوانده می</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">شود و فاقد عمارت است</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">ولی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> شامل </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">درختان کهنسال است، پوشش گیاهی این باغ را بیشترمرکبات تشکیل می</span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">‎</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">دهد درختان نارنج ،پرتقال،نخل،گردو</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">انواع سرو، کاج، ارغوان و سایر درختان تزیینی در طرفین پیاده‌ روهای این باغ در کنار آبنماها و فواره های زیبای این باغ خود نمایی میکند. پیشنهاد من به شما برای بازدید فصل بهار و تابستان و پاییز است.</span></p>

راهنمای گردشگری در شیراز


از واحدهای زیر انتخاب نمایید


 • یک خواب
 • یک تخت دو نفره
 • چند دست رختخواب اضافی
 • ایرانی و فرنگی
 • پارکینگ و آسانسور
 • اپن آشپزخانه به عنوان نهار خوری
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز ، ستارخان ، کوی دنا ، دسترسی به خیابان ستارخان ، زرگری ، عفیف آباد ، زرهی و پاسداران ، میدان مطهری و بولوار چمران و... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 4 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 6 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافه
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری چهار نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ...