اجاره سوئیت مبله

در حال بارگذاری اطلاعات

اجاره سوئیت مبله
سوئیت مبله با کلیه امکانات رفاهی
در بهترین نقاط شهر شیراز
24 ساعت شبانه روز
پاسخگوی مهمانان عزیز هستیم
با ما در تماس باشید
9698 254 0901

حمام وکیل

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"> </span><span lang="AR-SA" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><span data-mce-style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;" style="box-sizing: border-box; outline: none; float: none;"><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box; outline: none;">به دنبال</span><span dir="LTR" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"> </span><strong data-mce-style="box-sizing: border-box; outline: none;" style="box-sizing: border-box; outline: none;"><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box; outline: none;"> <a href="https://shirazrent.com/" title="سوئیت مبله در شیراز" data-mce-href="Https://shirazrent.com " data-mce-style="box-sizing: border-box; outline: none; cursor: pointer;" style="box-sizing: border-box; outline: none; cursor: pointer;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">سوئیت مبله در شیراز</span></a></span></strong><span data-mce-style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;" style="box-sizing: border-box; outline: none; float: none;"> </span></span><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box; outline: none;"><span lang="AR-SA" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;">هستید؟ شیراز رنت</span></span></span><span dir="LTR"><span dir="LTR" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box; outline: none;">  اجاره دهنده لوکسترین و مناسبترین سوئیت ها در شیراز با بیش از 10 سال سابقه شما میهمانان عزیز را راهنمایی می کند.</span></span></span><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">تاریخچه</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">در محله درب شاهزاده شیراز، در غرب مسجد وکیل و</span><span lang="AR-SA"> مجاورت بازار وکیل</span>،، حمام وکیل واقع شده است.این بنا به دستور کریم خان در زمان حکمرانی او در کنار دیگر بناهای معروف به مجموعه وکیل ساخته شد. این بنا در سال 1152 شمسی ساخته شد.<span lang="AR-SA"> این بنا با وسعتی بیش از 1400 متر مربع ساخته شد و هنرمندان نگاره های کم نظیری را بر روی آن پیاده کردند. پس از کریمخان پادشاهان دیگری روی کار آمدند و این حمام تغییراتی را به خود دید. ساختمان و تزیینات حمام در دوران قاجان مورد مرمت قرار گرفت. در دوره پهلوی این حمام دایر بود و بخش هایی از آن را به عنوان حمام نمره خصوصی، و رختکن یا سربینه را به عنوان زورخانه مورد استفاده قرار می دادند.</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">در همین زمان شکاف هایی در دیوار و سقف پدید آمد که منجر به تعطیلی حمام</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA"> شد و در سال 1351 به همت اداره‌ باستان شناسی مرمتی اساسی در آن صورت گرفت. برای مدتی این حمام به عنوان رستوران و سفره خانه مورد استفاده قرار گرفت و آسیب هایی به آن وارد آمد. مسوولان مجددا کاربری این بنا را تغییر و آن را به عنوان موزه مورد بهره برداری قرار دادند. امروزه حمام وکیل با مجسمه هایی از مردم قدیم از علاقه مندان میزبانی می کند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">مناطق <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>گردشگردی نزدیک</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11.0pt;" data-mce-style="font-size: 11.0pt;">بازار وکیل در چند قدمی</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11.0pt;" data-mce-style="font-size: 11.0pt;">مسجد وکیل در نزدیکی</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;" data-mce-style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11.0pt;" data-mce-style="font-size: 11.0pt;">آب انبار وکیل </span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;" data-mce-style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; box-sizing: inherit; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11.0pt;" data-mce-style="font-size: 11.0pt;">موزه پارس </span></p><p dir="RTL" style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11.0pt;" data-mce-style="font-size: 11.0pt;">ارگ کریم خان</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">معماری</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">حمام های سنتی ایرانی بسیار پیشرفته در زمان خود بوده اند.و شامل قسمتهای مختلفی بوده اند 1ورودی 2سربینه یا رختکن 3میان در 4گرم خانه 5 فضاهای خدماتی و..</span><span lang="AR-SA"> تزئینات و معماری‌های انجام شده در این عمارت بر گرفته از</span> <span lang="AR-SA">فرهنگ و تمدن ایرانی از دوران ایران باستان تا دوران صفویه است. البته این معماری و نقوش نه تنها در حمام وکیل شیراز صورت گرفته است، بلکه در بسیاری از عمارت‌ها و بناهای باقی مانده از زمان حکومت کریم‌خان زند به چشم می‌خورد.این نقش ها بیشتر مضامین مذهبی،اساطیری،حماسی و گل و گیاه است بر سنگ آهک نقش برجسته و کنده کاری شده است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">ویژگی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-bottom: 7.5pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA">ورودی</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">کوچک و شیبی‌ ملایم <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>که به هشتی ورودی متصل می‌شود برای ایجاد تعادل هوای درون حمام تعبیه شده است. سربینه‌ی حمام وکیل شیراز، به صورت هشت ضلعی منتظم ساخته شده که از هشت ستون یک پارچه‌ی سنگی در میان سقفی گنبدی شکل، تشکیل شده است.</span><span lang="AR-SA"> هشتی این حمام نیز در ابتدا وجود نداشت و آن را در</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">دوره پهلوی ساختند. سقف</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">این هشتی مزین به گچ کاری برجسته است</span><span dir="LTR"> </span><span lang="AR-SA">گرم‌خانه نیز توسط سنگ فرش شده و دالان‌هایی کم عرض و باریک در زیر این سنگ‌فرش‌ها تعبیه شده‌اند که با جریان یافتن هوای گرم و بخار آب در آن، باعث گرم شدن کف حمام می‌شدند.</span><span lang="AR-SA"> در دوران گذشته، حمام را تنها به عنوان مکانی برای شستشو در نظر نمی‌گرفتند. بلکه حمام مکانی برای انجام مراسمی از جمله جشن حمام زایمان، جشن مراسم آشنایی و خواستگاری دختران دم‌بخت، مراسم سنتی حنابندان و بسیاری دیگر از رسوم جالب و دوست‌داشتنی مورد استفاده قرار میگرفت.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> <br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"> </span></p>

راهنمای گردشگری در شیراز


از واحدهای زیر انتخاب نمایید


 • یک خواب
 • یک تخت دو نفره
 • چند دست رختخواب اضافی
 • ایرانی و فرنگی
 • پارکینگ و آسانسور
 • اپن آشپزخانه به عنوان نهار خوری
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز ، ستارخان ، کوی دنا ، دسترسی به خیابان ستارخان ، زرگری ، عفیف آباد ، زرهی و پاسداران ، میدان مطهری و بولوار چمران و... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 4 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 6 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافه
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری چهار نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ...