اجاره سوئیت مبله

در حال بارگذاری اطلاعات

اجاره سوئیت مبله
سوئیت مبله با کلیه امکانات رفاهی
در بهترین نقاط شهر شیراز
24 ساعت شبانه روز
پاسخگوی مهمانان عزیز هستیم
با ما در تماس باشید
9698 254 0901

خانه زینت الملوک قوامی

<p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Yekan";border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in;background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in;background:white"><span data-mce-style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;" style="box-sizing: border-box;outline: none;font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;float:none; word-spacing:0px"><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box;outline: none;font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px">به دنبال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Yekan";border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><strong style="box-sizing: border-box;outline: none"><span style="font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:"B Yekan""><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box; outline: none"> <a href="https://shirazrent.com/" title="سوئیت مبله در شیراز" data-mce-href="Https://shirazrent.com " style="box-sizing: border-box;outline: none;cursor:pointer"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:"B Yekan";color:windowtext;font-weight:normal; text-decoration:none;text-underline:none">سوئیت مبله در شیراز</span></a></span></span></strong><span data-mce-style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;" style="box-sizing: border-box;outline: none;font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;float:none; word-spacing:0px"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></span><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box;outline: none"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;background:white">هستید؟ شیراز رنت</span></span></span><span dir="LTR"><span data-mce-style="mso-spacerun: yes;" style="box-sizing: border-box; outline: none;font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal; orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Yekan";border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box;outline: none;font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px">  </span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;background:white"><span data-mce-style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; word-spacing: 0px;" style="box-sizing: border-box;outline: none;font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;float:none; word-spacing:0px"><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box;outline: none;font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px">ارایه دهنده بهترین ها به شما میباشد</span></span><span data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" style="box-sizing: border-box;outline: none"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:"B Yekan";border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in;background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in;background:white"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-bidi-language:FA">تاریخچه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-bidi-language:FA">یک خانه مسکونی متعلق به زمان قاجاریه می باشد که به فرمان علی محمد</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; background:white"> خان قوام الملک دوم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Yekan";background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:"B Yekan";mso-bidi-language:FA">در سال 1252 شمسی شروع به ساخت و در سال1263 به اتمام رسید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;background:white"> این خانه محل سکونت و زندگی <span style="mso-spacerun:yes"> </span>خاندان قوام ها<span style="mso-spacerun:yes">  </span>بوده که از طریق دری در زیرزمین به نارنجستان قوام راه دارد. زینت الملوک قوام دختر حبیب الله قوام بود و به خاطر خیر و نیکوکار بودن این بانو این بنا به نام ایشان مشهور شد. این عمارت در مساحتی حدود 3290 متر مربع و زیر بنای 2768ساخته شده.این بنا در واقع اندرونی و نارنجستان قوام که در نزدیکی آن واقع شده است حکم بیرونی را داشته است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;background: white">موقعیت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Yekan";background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;background:white">خیابان لطفعلی خان زند به سمت پایین .. محله گود عربان.. خانه زینت الملوک و نارنجستان قوام واقع شده است. متاسفانه پارکینگ ندارد اما دسترسی به وسایل نقلیه آسان است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;background: white">معماری <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;background: white">برگرفته از هنر اسلامی زمان قاجاریه البته برخی از نقاشی های سقف نشان از تاثیر هنر اروپایی در تزیینات منزل دارد.ورودی این بنا معرق کاری شده است از درب ورودی<span style="mso-spacerun:yes">  </span>وارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"Arial","sans-serif";mso-bidi-font-family:"B Yekan";background: white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family: Arial;mso-hansi-font-family:Arial;background:white">هشتی شده و<span style="mso-spacerun:yes">  </span>درب ورودی حیاط خانه که در سمت چپ هشتی قرار دارد، وارد حیاط میشوید.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"B Yekan";background:white"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;background:white"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2 باغچه قرینه و زیبا و1 حوض بزرگ که در مقابل عمارت قرار دارد.سردر عمارت با </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif";background:white"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan"; mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;background:white">کاشی کاری های7 رنگ تزیین شده و با نگاره ی شیر و خورشید و دو خورشید در پشت سر دو شیر شمشیر به دست است که بالای سر آن ها دو فرشته نقش شده و میان دو شیر آیه "نصرمن لله و فتح قریب"دیده می شود. حدود 20 اتاق که همگی مزین به گچبری ،،آینه کاری های زیبا و</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Sahel;mso-hansi-font-family:Sahel"> <span style="mso-spacerun:yes">  </span>سقف چوبی که با نقاشی تزیین شده است و پنجره هایی با شیشه های رنگی که انعکاسی زیبا از رنگ و هنر بر روی دیوارها چشمان هر بیننده ای را مسحور میکند .. </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:IRANSans; mso-hansi-font-family:IRANSans;background:white">اتاق ها در طبقه اول این بنا، به یکدیگر راه دارند و برای رفت و آمد به اتاق های شمالی از سمت جنوب خانه،‌ نیازی به ورود به حیاط نیست.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-ascii-font-family:Arial;mso-hansi-font-family: Arial;background:white"> زیرزمین این خانه <span style="mso-spacerun:yes"> </span>سرتاسر بنا را فراگرفته است <span style="mso-spacerun:yes"> </span>ودر حال حاضر موزه مجسمه های مومی <span style="mso-spacerun:yes"> </span>از مشاهیر می باشد.</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"B Yekan";mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><br data-mce-bogus="1"></p>

راهنمای گردشگری در شیراز


از واحدهای زیر انتخاب نمایید