اجاره سوئیت مبله

در حال بارگذاری اطلاعات

اجاره سوئیت مبله
سوئیت مبله با کلیه امکانات رفاهی
در بهترین نقاط شهر شیراز
24 ساعت شبانه روز
پاسخگوی مهمانان عزیز هستیم
با ما در تماس باشید
9698 254 0901

مسجد نصیر الملک در شیراز

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" data-mce-style="margin-right: .25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;" data-mce-style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>به دنبال <strong><a title="سوئیت مبله در شیراز" href="Https://shirazrent.com " data-mce-href="Https://shirazrent.com ">سوئیت مبله در شیراز</a></strong> هستید؟ شیراز رنت<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>ارایه دهنده بهترین ها به شما میباشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 21.75pt; mso-outline-level: 4; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: .25in .25in 10.5pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 21.75pt; mso-outline-level: 4; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: .25in .25in 10.5pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">تاریخچه</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 21.75pt; mso-outline-level: 4; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: .25in .25in 10.5pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 21.75pt; mso-outline-level: 4; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: .25in .25in 10.5pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">مسجد نصیرالملک</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> </span> <span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">متعلق به دوره</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> قاجارمی باشد.حاج حسنعلی‌ خان ملقب به نصیرالملک، که از اعیان و اشراف شیراز بود، تصمیم گرفت تا مسجدی در شهر شیراز بسازد و دستور ساخت مسجد نصیر الملک را صادر کرد. ساخت این بنا حدود دوازده سال طول کشید. استاد میرزا حسن معمار و میرزا رضای کاشی ‌پز شیرازی معماری و ساخت مسجد را به عهده داشتند.</span> <span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">در،و <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>پنجره‌های رنگین شبستان در سال </span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">۱۳۴۸</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;"> توسط استاد حاج میرزا آیت ساخته شد و با هنر خود<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>شهرتی جهانی<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>به این مسجد داد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">موقعیت مکانی </span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;"><span lang="AR-SA">واقع شده در محله قدیمی گود عربان،،</span><span lang="AR-SA"> خیابان لطفعلی خان زند،</span><span lang="FA">،</span><span lang="AR-SA" style="color: #303030; background: white;" data-mce-style="color: #303030; background: white;"> </span><span lang="AR-SA">کوچه نصیرالملک،، بین<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>چهار راه مشیر تا بلوارزینبیه محدوده قرارگیری</span> <span lang="FA">ا</span><span lang="AR-SA">ین مسجد می باشد و دیگر آثارنزدیک به آن شامل،، شاهچراغ،،نارنجستان قوام،،خانه زینت الملک و مدرسه خان محل تدریس ملاصدرامیباشد. متاسفانه در نزدیکی این بنا پارکینگ وجود ندارد. مسجد نصیرالملک دارای دو ورودی است که به کوچه جنوبی و امامزاده مجاور آن مرتبط می شوند.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;"><span lang="AR-SA"> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;"><span lang="AR-SA">ویژگی های خاص</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;"><strong><span lang="AR-SA"> </span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;"><span lang="AR-SA">این مسجد گنبد ندارد..این مسئله نشان دهنده اختصاصی بودن این مسجد است و در واقع مورد استفاده عموم مردم نبوده است. کاشیکاری منحصرد به فرد که نمونه ایی بی همتاست <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>رنگ غالب در کاشی ها صورتی است که همین باعث شد تا این مسجد به نام مسجد صورتی مشهور شود.</span><span lang="AR-SA"> تا به امروز دو دوره مرمت <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;"> </span>را پشت سر گذاشته است</span><span lang="AR-SA"> . </span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in .0001pt 0in;"><span lang="AR-SA"> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">معماری و بخش های مختلف</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">این بنا همانند تمامی آثار معماری دوره اسلامی شامل:ورودی مسجد، هشتی،دالان، حیاط، حوض، طاق نما که به شمالی و جنوبی تقسیم میشود و شبستان ها که به شرقی و غربی تقسیم میشود می باشد.مساحت این مکان حدود2890 و زیربنای آن حدود2216 است.مقرنس کاری زیبا ..ظرافت و ساختار طاق ها و ستون ها...برای حفظ طاق بنا از زلزله میان آجرهای آن چوب به کار رفته است<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>شاید در نظر اول به هنگام ورود تنها سادگی به چشم بیاید ولی در دل این سادگی زیبایی منحصربه فردی به انتظار است...جلوه گر زیبایی این بنا،شبستان آن،با شیشه های رنگی دست ساز به شیوه ارسی همه دست به دست هم داده تا مکانی فرای تصور زاده شود ..بهترین ساعت برای دیدارو ثبت لحظات<span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">  </span>صبح زود میباشد زمانی که نور صبحگاهی به آنها می تابد و منظره ایی بی همتا از بازی رنگ و نور به شما هدیه می دهد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12.0pt;" data-mce-style="font-size: 12.0pt;">پیشنهاد ما به شما</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;" data-mce-style="text-align: justify; line-height: 19.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0in .25in 19.5pt 0in;"><span style="font-size: 16px;" data-mce-style="font-size: 16px;">اگر به دنبال <strong><a title="سوئیت مبله شیراز" href="htpps://shirazrent.com" data-mce-href="htpps://shirazrent.com">سوئیت مبله شیراز</a></strong> می گردید ، با سینا رنت تماس بگیرید و اطلاعات لازم را برای یک سفر با آرامش خاطر به شهر شیراز و به دور از استرس دریافت نمایید . سوئیت های مبله ما دسترسی بسیار راحتی را برای شما به اماکن دیدنی و گردشگری شیراز برای شما فراهم می کنند.</span></p>

راهنمای گردشگری در شیراز


از واحدهای زیر انتخاب نمایید


 • یک خواب
 • یک تخت دو نفره
 • چند دست رختخواب اضافی
 • ایرانی و فرنگی
 • پارکینگ و آسانسور
 • اپن آشپزخانه به عنوان نهار خوری
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز ، ستارخان ، کوی دنا ، دسترسی به خیابان ستارخان ، زرگری ، عفیف آباد ، زرهی و پاسداران ، میدان مطهری و بولوار چمران و... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 4 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافی
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری 6 نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ... • یک خواب | دو خواب
 • دو تخت دو نفره
 • چند دست رخت خواب اضافه
 • فرنگی و ایرانی
 • پارکینگ و آسانسور
 • میز نهار خوری چهار نفره
 • ال ای دی
این واحد را به اشتراک بگذارید نمایش همه تصاویر
تماس با شیراز رنت

09012549698

شیراز، پاسداران ، زرهی روبروی بولوار بعثت؛ دسترسی بسیار آسان به ستارخان، عفیف آباد، زرهی، فرهنگشهر، ملاصدرا، میدان نمازی و ...